Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

2018

1. marca 2018

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

13. marca 2018

  • pozvánka
  • Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov.

26. marca 2018

13. júna 2018

15. augusta 2018

05.december 2018

11.december 2018

17. december 2018

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice