Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

2023

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

30.01.2023        1. riadne zasadnutie OZ

04.04.2023        2. riadne zasadnutie OZ

21.06.2023        3. riadne zasadnutie OZ

20.06.2023        3. riadne zasadnutie OZ

13.09.2023        4. riadne zasadnutie OZ

19.09.2023        4. riadne zasadnutie OZ

04.12.2023        5. riadne zasadnutie OZ

 

Termín na predkladanie žiadostí na schválenie obecným zastupiteľstvom je vždy 7 kalendárnych dní pred konaním zasadnutia.

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice