Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN č. 01_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,2 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice_konsolidované znenie

VZN č. 01_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských_konsolidované.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,81 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 2/2023 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Pavlice

VZN č. 02_2023 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,94 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 3/2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Pavlice

VZN č. 03_2023_o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,72 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 5. 4. 2023

VZN Obce Pavlice č. 4/2023, ktorým sa mení VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN č. 04_2023 ktorým sa mení VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,75 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 22. 6. 2023

Rok 2022

VZN Obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN 012022 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 247 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 2/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,16 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 6. 2023

Príloha č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice.

Príloha č. 4 k VZN 012013 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,4 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 21. 12. 2022

Rok 2021

Príloha č. 3 k VZN 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice

Príloha č. 3 k VZN 012013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,97 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 8. 12. 2021

VZN č 01 - 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN 012021 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246,5 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 8. 12. 2021

Rok 2020

VZN č 1-2020 o zrušení školského obvodu 1 až 4 ročník v obci Pavlice

VZN č 1-2020 o zrušení školského obvodu 1 až 4 ročník v obci Pavlice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,09 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 02-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlice

VZN 022020 o miestnych daniach.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,25 kB
Stiahnuté: 207×
Vložené: 7. 12. 2020

Príloha č. 2 k VZN 01-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdry na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pavlice

Príloha č. 2 k VZN 012013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,63 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 7. 12. 2020

Dodatok č. 1-2020 k VZN 07-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

Dodatok 1 k VZN 072019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,61 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 7. 12. 2020

Rok 2019

VZN č 7-2019 o stravovaní v školskej stravovni

VZN č 7-2019 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 8-2019 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlice

VZN č 8-2019 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 9-2019 o vodní psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Pavlice

VZN č 9-2019 o vodní psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Pavlice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 10-2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene

VZN č 10-2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,74 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 1-2019 dotácie

VZN č 1-2019 dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,62 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 2-2019 o miestnom referende

VZN č 2-2019 o miestnom referende.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 94,35 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 16. 11. 2020
Zobrazené 1-20 z 33
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice