Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

2024

Predbežné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

22. februára 2024               1. riadne zasadnutie OZ
25. apríla 2024                   2. riadne zasadnutie OZ
02. mája 2024                    2. riadne zasadnutie OZ
27. júna 2024                      3. riadne zasadnutie OZ
26. septembra 2024          4. riadne zasadnutie OZ
12. decembra 2024            5. riadne zasadnutie OZ

 

Žiadosti, ktoré je potrebné prerokovať na zasadnutí Obecného zastupiteľstva je potrebné doručiť na obecný úrad minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom zasadnutia.

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice