Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

2017

21. februára 2017

11. apríla 2017

  • pozvánka
  • Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

24. apríla 2017

13. júna 2017

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

19. júna 2017

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

26. júna 2017

05. októbra 2017

14. novembra 2017

06. decembra 2017

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice