Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Zástupca starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.
 

Zástupca starostu obce Pavlice:

Ing. Michal Mesiarkin

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice