Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Komisia za školstvo, kultúru a šport

Predseda:

Mgr. Monika Hornáčková

 

Členovia:

Hladáme nových členov 

 

Úloha komisie:

1. Organizuje kultúrno-spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok.

2. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia.

3. Dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne využitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov.

4. Koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce.

5. Napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov.

6. Zapája prostredníctvom MŠ žiakov školy do organizovania vlastných kultúrnych podujatí a akadémií pre rodičov a občanov ako aj podporuje krúžkovú činnosť detí a žiakov školy a ich účasť a prezentáciu na kultúrnych podujatiach v obci.

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice