Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Zberné miesto

Otváracia doba zberného miesta:
Letné obdobie     15.03. - 15.11.      Streda      10:00 hod. - 11:00 hod.
                                                            Sobota     14:00 hod. - 15:00 hod.

Zimné obdobie   16.11. - 14.03.       po dohode s Obecný úradom

 

Na zbernom mieste sa sústreďuje:

  • drevo - haluzovina, nábytky (zbavené iných súčastí napr. skla)
  • kovy - drobné kovy (konzervy a pod. ) sa zberajú v rámci domového zberu spolu s plastami!
  • veľké plasty - drobné plasty ako vedrá, kvetináče je potrebné zlomiť, vložiť do vreca a vyložiť v deň zberu plastov pred dom
  • veľkorozmerový odpad - matrace, sedačky - po odstránení separovateľných častí (drevo, kov a pod.)
  • stavebný odpad - pokiaľ na nehnuteľnosti vlastníka nie je vydané rozhodnutie podľa stavebného zákona (stavebné povolenie, búracie povolenie a pod.)
  • polystyrény - obalové polystyrény,  neznečistené zatepľovacie tabule

Elektroodpad sa z bezpečnostných dôvodov zberá vo dvore obecného úradu počas stránkových hodín. Menšie kusy je možné mimo stránkových hodín uložiť pri bráne do dvora tak, aby neprekážali pri prejazde.

Staré pneumatiky je nutné odozdať na mieste na to určenom - najbližšie pneuservis Voderady - Jozefov dvor

Schéma zberného miesta

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov

 

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice