Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Správa cintorína

Upozorňujeme občanov, že hrobové miesta majú iba v prenájme a preto prosíme, aby ste sa pred výberom zhotoviteľa na opravu alebo vybudovanie pomníka  informovali na Obecnom úrade o podmienkach, za akých je možné tieto práce realizovať na konkrétnom hrobovom mieste. Zmeny hrobov (dvojhrob na jednohrob a pod.) je možné realizovať iba po schválení obce a za určených podmienok. 

Začiatok prác je potrebné ohlásiť minimálne 2 pracovné dni vopred Obecnému úradu spolu s názvom spoločnosti, ktorá ich bude realizovať.

Prosíme o dodržiavanie ohlasovacej povinnosti, nakoľko sa  množia prípady opakovaného porušovania prevádzkového poriadku cintorína, nepovoleného vjazdu motorovými vozidlami do areálu cintorína a ničenia majetku a zelene zo strany zhotoviteľa pomníka.

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice