Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Vývoz žumpy

Vývoz žumpy je realizovaný prostredníctvom Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka pre obce, ktoré sú akcionármi spoločnosti zvýhodnenú ponuku na vývoz žúmp pre občanov. Občania si môžu odvoz objednať priamo v TAVOSe emailom na objednavkydoprava@tavos.sk alebo telefonicky na 033/59 66 153.

Cena za vývoz žumpy je 70€ vrátane DPH. 

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie VZN č. 04/2019 o zneškodňovaní žúmp.
Podľa §2 ods. 2: "Užívateľ  žumpy je povinný uchovávať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy  po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie poverených zamestnancov obce  predložiť  originál   dokladu o spôsobe  zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy za obdobie predchádzajúcich troch rokov."
Podľa §4 ods. 2: "Obec uloží pokutu fyzickej osobe do sumy 165 € za poručenie tohto VZN."

Cena pre firmy  80 € + 1,70 €/km s DPH. V prípade väčšej vzdialenosti vozidla a šachty ako 25 m, príplatok za dovoz zvyšných hadíc v cene: 1,50 €/1km a za čas čakania vozidla a manipuláciu s hadicami 36 €/ 1hod.

 

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice