Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy 1

Úvodná informácia k začiatku pozemkových úprav v obci Pavlice

Na základe právoplatnosti rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice sa začínajú práce na projekte pozemkových úprav, ktoré budú prebiehať pod dohľadom Okresného úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor. Práce bude  vykonávať geodetická a projekčná spoločnosť TEKDAN spol. s r.o., ktorá je oprávnená na výkon tejto činnosti. Celý projekt je naplánovaný na dobu 41 mesiacov, pričom v úvodnej fáze budú prebiehať terénne práce ako zameranie a vyšetrenie hranice zastavaného územia obce (intravilánu), prešetrenie skutkového stavu v extraviláne. Z uvedeného dôvodu sa v priebehu najbližších mesiacoch budú v katastri našej obci pohybovať geodeti spoločnosti TEKDAN, spol. s r.o., ktorí budú vykonávať tieto terénne meračské práce.

Dátum vloženia: 21. 12. 2020 7:33
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 12. 2020 7:35
Autor: Správce Webu
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice