Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Farnosť

KONTAKTY
www.voderady.fara.sk

Kostol

Renesančno-barokový kostol sv. Mikuláša biskupa je z roku 1643. Pôvodný objekt bol však starší. Potvrdzuje to aj na pravom okraji neúplný latinský nápis, ktorý bol sekundárne umiestnený nad vchodom do kostola:

Preklad  z latinčiny:
27.apríla 1643 bol kostol postavený na počesť sv. Mikuláša biskupa bol renovovaný, keď  predstavenou kláštora sv. Kláry v Trnave bola Klára Szent Királyi.

Pôvodný objekt bol starší. Kostol dala zrenovovať do renesačnej podoby predstavená kláštora klarisiek v Trnave Klára Szent Királyi. V druhej polovici 18.storočia bol upravený.

Posledné väčšie opravy vykonali v rokoch 1925, 1980, 1999.

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice