Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obec Pavlice, Pavlice 146, 919 42 Pavlice

vyhlasuje

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pavlice

 

Všetky podmienky sú uvedené v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Zasadnutia OZ obce Pavlice

Vážení občania,

prikladáme link, ktorý Vás presmeruje na záložku Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pavlice.

http://www.pavlice.sk/samosprava/zasadnutia-oz/2020/ celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Petríčková

Ambulancia MUDr. Petríčkovej informujem občanov, že v dňoch od 10.09.2020 do 11.09.2020 vrátane bude čerpať dovolenku. V súrnych prípadoch zastúpi MUDr. Madajová v Pustých Úľanoch. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam o možnosti pripomienkovania

Vážení občania,

v prílohe je uvedené oznámenie o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Požiadavky od obecných úradov a cestujúcej verejnosti je možné zasielať v období od 14.09.2020 do 30.09.2020. celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Do prílohy prikladáme aj oficiálny list celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmeny v cestovnom poriadku SAD Dunajská Streda

Vážení občania,

v prílohe nájdete zmeny v cestovnom poriadku platné pre SAD Dunajská Streda platné od 01.09.2020. celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Beh Linčanská sedmička

Milí športovci,

v prílohe nájdete plagát s pozvánkou na bežecké podujatie Linčanská sedmička. celý text

ostatné | 17. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Cyklistický klub Zeleneč pozýva

BTC Klub Zeleneč Vás pozýva na 2. ročník nesúťažného podujatia Cyklistický maratón Zeleneč.
Bližšie informácie v priloženom letáku. celý text

ostatné | 6. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Obec Cífer pozýva

Vážení občania,

obec Cífer Vás srdečne pozýva na koncert skupiny Duchoňovci, ktorý sa uskutoční v Cíferi dňa 29.8.2020.

V prílohe nájdete plagát koncertu. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Detská ambulancia Cífer

Detská ambulancia Cífer, dovolenka.

Od 27.7.2020 do 7.8.2020 ( tj. posledný júlový a prvý augustový týždeň) bude detská ambulancia v Cíferi z dôvodu dovolenky zatvorená.
Zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba, Trnava, detská časť.
Len akútne stavy !!!
celý text

ostatné | 16. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Prípravka U9

Telovýchovná Jednota Družstevník Pavlice pozýva chlapcov narodených po 01.01.2012 a mladších a dievčatá narodené po 01.01.2010 a mladšie do futbalovej prípravky U9. Prvé stretnutie bude 15.07.2020 o 17:00 hod. na futbalovom ihrisku v Pavliciach. Deti čaká množstvo pohybových aktivít pod dohľadom kvalifikovaného trénera. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Separácia odpadu

Vážení občania,

chcem Vás požiadať aby ste do vriec na separovaný odpad vkladali výlučne len: plasty (zošliapnuté), kovy a tetrapackové obaly. V týchto vreciach sa nesmie nachádzať papier. Na papier máme v obci pristavené kontajnery. Prosím Vás o využívanie týchto možností na separáciu. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

"Spoznaj Mikroregión na kolesách" - cyklopodujatie

SPOZNAJ MIKROREGIÓN NA KOLESÁCH:

Dátum a čas konania: 04.07.2020 začiatok od 09:00 hod.
Miesto konania: Kúpalisko Pác, 919 43 Cífer

Organizátor: Mikroregión 11 PLUS
Poznámka: štartovné ZDARMA
Podrobnejšie informácie viď priložený plagát celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území Slovenskej republiky dňom 13.06.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa
10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na
území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod. celý text

ostatné | 13. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že zberné miesto v našej obci bude od 10.06.2020 otvorené nasledovne:
každú stredu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
každú sobotu od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Streda bola pridaná vzhľadom na dopyty občanov, ktorí v tomto čase majú možnosť vyvážať odpad na zberné miesto a zároveň bude v stredy prebiehať aj upratovanie a dôsledná separácia odpadu.

S pozdravom

Ivana Stachová
starostka obce celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpočet vodomerov

Vážení občania,
Mavos vodárenská spoločnosť Vás informuje, že v mesiaci jún sa bude realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám odpočtovú kartičku.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, podľa inštrukcii na kartičke.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument, ktorý informuje o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území Trnavského okresu od 26.05.2020 12:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre majiteľov psov

Vážení majitelia psov!

Vzhľadom na kopiace sa sťažnosti občanov našej obce upozorňujeme majiteľov psov, ktorí sa pohybujú so svojimi psíkmi po verejných priestranstvách, že na základe všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2019 o vodení psov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 10/2019 pravidlá na udržania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene sú povinní v prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi psa tieto výkaly bezprostredne odstrániť. Ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov.
Zároveň upozorňujeme aj majiteľov psov "samovenčiteľov" aby si ich riadne zabezpečili.
Všetky tieto nariadenia budú pravidelne kontrolované Komisiou pre verejný poriadok, ktorá je zriadená v obci.
Konanie osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami týchto nariadení je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Detský park v Pavliciach

Milí rodičia, milé deti,

detský park v našej obci sa otvára 18.05.2020.
Vstup bude možný každý deň po 09:00 hod, dovtedy prebehne pravidelná dezinfekcia.
Treba dbať na odstupy, nosenia rúška a mať pri sebe dezinfekciu. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Tento list nás dnes veľmi potešil. Hreje nás pri srdiečku, že sme aj my mohli nezištne pomôcť ľuďom, ktorí sa o nás starajú počas tejto náročnej doby.
Celému tímu Fakultnej nemocnice Trnava prajeme hlavne pevné zdravie a vyslovujeme veľké ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Prímestská autobusová doprava

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás o avizovanej zmene v prímestskej autobusovej doprave. Prímestská autobusová doprava bude od 10.05.2020 t.j. od nedele premávať v prázdninovom režime. Táto zmena bola avizovaná rozhodnutím pána župana Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň je vhodné platbu za cestovné realizovať prostredníctvom čipových kariet. V prípade potreby čipovej karty, je možnosť si ju zadovážiť cez internetovú stránku spoločnosti ARRIVA Trnava a.s.
Avizovaná zmena je z dôvodu postupného uvoľňovania opatrení zavedených z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírus COVID-19. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Plasty ako vhodný materiál na recykláciu

Separovať odpad má svoj význam! celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto v Pavliciach

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že v sobotu 02.05.2020 bude zberné miesto v Pavliciach z technických príčin uzatvorené. Ďalšie otvorenie bude v sobotu 09.05.2020 od 13:00 do 14:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Ivana Stachová
starostka obce celý text

ostatné | 1. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

COOP JEDNOTA Pavlice

Vážení občania,

vedúca predajne COOP JEDNOTA Pavlice oznamuje:
Seniori nad 65 rokov majú od stredy 22.04.2020 v predajni vyhradený predajný čas od 9. do 11. hodiny iba počas pracovné dni. Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva je nakupovanie pre seniorov mimo vyhradený čas a v sobotu zakázané.
Vstup do predajne je len s rúškom, prípadne iným prekrytím tváre a nosa a rukavicami, prípadne použitím dezinfekcie, ktorá je umiestnená priamo pri vstupe do predajne.
Zároveň prosí všetkých o dodržanie tohto nariadenia a disciplinovanosť.
celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prichádza jar

Milí Pavličania,

po okolí našej obce Poľovné združenie Srnec Pavlice rozmiestnilo informačné tabule. Prichádza jar a s ňou k rodeniu mláďat. Prosím správajme sa v prírode disciplinovane a zodpovedne a nerušme prírodu. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie pre nosenie rusok

Vážení občania,

v prílohe nájdete opatrenie pre nosenie rúšok, platne od 21.04.2020 od 00:00 hod. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Riaditeľka Materskej školy v Pavliciach oznamuje, že od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 a to len písomnou formou.
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie písomne a to nasledovne:
- na webovej stránke obce http://www.pavlice.sk/ si stiahne žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú vyplní a odošle buď poštou
na adresu: Materská škola, Pavlice 147, 919 42, prípadne v zalepenej obálke osobne na Obecný úrad v Pavliciach, najneskôr do 31.05.2020.
V prípade potreby podania bližších informácií zákonný zástupca môže kontaktovať riaditeľku materskej školy prostredníctvom elektronickej pošty doručenej
do elektronickej schránky mspavlice@golemtech.sk.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prianie k Veľkej noci

Prianie k Veľkej noci celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto

Vážení občania,

zberné miesto v obci bude v sobotu 11.04.2020 otvorené od 13:00 hod. do 14:00 hod. Prosím dodržujte pokyny pracovníkov obce. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Vážení občania,

v prílohe nájdete vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Dovoz stravy pre seniorov

Vážení seniori,

Pán Peter Sedlák informuje, že od 14.04.2020 t. j. od utorka začína dovážať obedy pre seniorov v našej obci. Pravidelní stravníci sa nemusia nahlasovať na odber stravy. Je potrebné kontaktovať pána Sedláka len v prípade, že nebudete odoberať stravu. Strava sa bude dovážať v jednorazových obaloch, preto prosíme aby si každý senior vyložil pred dom nejaký podstavec, na ktorý bude možné stravu položiť. Dovoz stravy bude v pracovné dni medzi 13:00 až 13:30 hodinou. Použité jednorazové obaly je potrebné likvidovať do separovaného odpadu.
celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná