Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Aplikácia v obraze

Sme v situácii, kedy každý z nás chce byť informovaný o najaktuálnejších správach z našej obce. V tejto chvíli Vám podávame pomocnú ruku aj vo forme mobilnej aplikácie v Obraze.

Každý  z Vás môže dostávať novinky a správy z obce priamo do svojho mobilného telefónu. Aplikácia vás upozorní na novo vložené správy. Stačí si stiahnuť aplikáciu podľa postupu, ktorý nájdete na našej obecnej webovej stránke. Mobilná aplikácia V OBRAZE je pre všetkých občanov úplne zdarma.

O mobilnej aplikácii V obraze, tak ako aj o spôsobe stiahnutia si aplikácie do svojho mobilu sa dozviete viac na www.aplikaciavobraze.sk

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Separácia odpadu

Vážení občania,

chcem Vás požiadať aby ste do vriec na separovaný odpad vkladali výlučne len: plasty (zošliapnuté), kovy a tetrapackové obaly. V týchto vreciach sa nesmie nachádzať papier. Na papier máme v obci pristavené kontajnery. Prosím Vás o využívanie týchto možností na separáciu. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

MUDr. Petríčková - oznam o čerpaní dovolenky

MUDr. Petríčková oznamuje občanom, že v dňoch od 6.7. 2020 do 17.7.2020 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Dobrovodská v Cíferi. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

"Spoznaj Mikroregión na kolesách" - cyklopodujatie

SPOZNAJ MIKROREGIÓN NA KOLESÁCH:

Dátum a čas konania: 04.07.2020 začiatok od 09:00 hod.
Miesto konania: Kúpalisko Pác, 919 43 Cífer

Organizátor: Mikroregión 11 PLUS
Poznámka: štartovné ZDARMA
Podrobnejšie informácie viď priložený plagát celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území Slovenskej republiky dňom 13.06.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa
10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na
území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod. celý text

ostatné | 13. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že zberné miesto v našej obci bude od 10.06.2020 otvorené nasledovne:
každú stredu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
každú sobotu od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Streda bola pridaná vzhľadom na dopyty občanov, ktorí v tomto čase majú možnosť vyvážať odpad na zberné miesto a zároveň bude v stredy prebiehať aj upratovanie a dôsledná separácia odpadu.

S pozdravom

Ivana Stachová
starostka obce celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpočet vodomerov

Vážení občania,
Mavos vodárenská spoločnosť Vás informuje, že v mesiaci jún sa bude realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám odpočtovú kartičku.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, podľa inštrukcii na kartičke.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument, ktorý informuje o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území Trnavského okresu od 26.05.2020 12:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre majiteľov psov

Vážení majitelia psov!

Vzhľadom na kopiace sa sťažnosti občanov našej obce upozorňujeme majiteľov psov, ktorí sa pohybujú so svojimi psíkmi po verejných priestranstvách, že na základe všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2019 o vodení psov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 10/2019 pravidlá na udržania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene sú povinní v prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi psa tieto výkaly bezprostredne odstrániť. Ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov.
Zároveň upozorňujeme aj majiteľov psov "samovenčiteľov" aby si ich riadne zabezpečili.
Všetky tieto nariadenia budú pravidelne kontrolované Komisiou pre verejný poriadok, ktorá je zriadená v obci.
Konanie osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami týchto nariadení je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Detský park v Pavliciach

Milí rodičia, milé deti,

detský park v našej obci sa otvára 18.05.2020.
Vstup bude možný každý deň po 09:00 hod, dovtedy prebehne pravidelná dezinfekcia.
Treba dbať na odstupy, nosenia rúška a mať pri sebe dezinfekciu. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Tento list nás dnes veľmi potešil. Hreje nás pri srdiečku, že sme aj my mohli nezištne pomôcť ľuďom, ktorí sa o nás starajú počas tejto náročnej doby.
Celému tímu Fakultnej nemocnice Trnava prajeme hlavne pevné zdravie a vyslovujeme veľké ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Prímestská autobusová doprava

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás o avizovanej zmene v prímestskej autobusovej doprave. Prímestská autobusová doprava bude od 10.05.2020 t.j. od nedele premávať v prázdninovom režime. Táto zmena bola avizovaná rozhodnutím pána župana Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň je vhodné platbu za cestovné realizovať prostredníctvom čipových kariet. V prípade potreby čipovej karty, je možnosť si ju zadovážiť cez internetovú stránku spoločnosti ARRIVA Trnava a.s.
Avizovaná zmena je z dôvodu postupného uvoľňovania opatrení zavedených z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírus COVID-19. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Plasty ako vhodný materiál na recykláciu

Separovať odpad má svoj význam! celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto v Pavliciach

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že v sobotu 02.05.2020 bude zberné miesto v Pavliciach z technických príčin uzatvorené. Ďalšie otvorenie bude v sobotu 09.05.2020 od 13:00 do 14:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Ivana Stachová
starostka obce celý text

ostatné | 1. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

COOP JEDNOTA Pavlice

Vážení občania,

vedúca predajne COOP JEDNOTA Pavlice oznamuje:
Seniori nad 65 rokov majú od stredy 22.04.2020 v predajni vyhradený predajný čas od 9. do 11. hodiny iba počas pracovné dni. Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva je nakupovanie pre seniorov mimo vyhradený čas a v sobotu zakázané.
Vstup do predajne je len s rúškom, prípadne iným prekrytím tváre a nosa a rukavicami, prípadne použitím dezinfekcie, ktorá je umiestnená priamo pri vstupe do predajne.
Zároveň prosí všetkých o dodržanie tohto nariadenia a disciplinovanosť.
celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prichádza jar

Milí Pavličania,

po okolí našej obce Poľovné združenie Srnec Pavlice rozmiestnilo informačné tabule. Prichádza jar a s ňou k rodeniu mláďat. Prosím správajme sa v prírode disciplinovane a zodpovedne a nerušme prírodu. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie pre nosenie rusok

Vážení občania,

v prílohe nájdete opatrenie pre nosenie rúšok, platne od 21.04.2020 od 00:00 hod. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Riaditeľka Materskej školy v Pavliciach oznamuje, že od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 a to len písomnou formou.
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie písomne a to nasledovne:
- na webovej stránke obce http://www.pavlice.sk/ si stiahne žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú vyplní a odošle buď poštou
na adresu: Materská škola, Pavlice 147, 919 42, prípadne v zalepenej obálke osobne na Obecný úrad v Pavliciach, najneskôr do 31.05.2020.
V prípade potreby podania bližších informácií zákonný zástupca môže kontaktovať riaditeľku materskej školy prostredníctvom elektronickej pošty doručenej
do elektronickej schránky mspavlice@golemtech.sk.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prianie k Veľkej noci

Prianie k Veľkej noci celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zberné miesto

Vážení občania,

zberné miesto v obci bude v sobotu 11.04.2020 otvorené od 13:00 hod. do 14:00 hod. Prosím dodržujte pokyny pracovníkov obce. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Vážení občania,

v prílohe nájdete vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Dovoz stravy pre seniorov

Vážení seniori,

Pán Peter Sedlák informuje, že od 14.04.2020 t. j. od utorka začína dovážať obedy pre seniorov v našej obci. Pravidelní stravníci sa nemusia nahlasovať na odber stravy. Je potrebné kontaktovať pána Sedláka len v prípade, že nebudete odoberať stravu. Strava sa bude dovážať v jednorazových obaloch, preto prosíme aby si každý senior vyložil pred dom nejaký podstavec, na ktorý bude možné stravu položiť. Dovoz stravy bude v pracovné dni medzi 13:00 až 13:30 hodinou. Použité jednorazové obaly je potrebné likvidovať do separovaného odpadu.
celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obmedzenie slobody pohybu a pobytu - Rozšírenie núdzového stavu !

Vážení občania,

v prílohe nájdete rozšírený núdzový stav, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zmena otváracích hodín Pošta Voderady

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás ohľadom úpravy hodín pre verejnosť od 06.04.2020 do odvolania nasledovne:
Pondelok: 08:00 - 11:00 hod. 13:00 - 14:30 hod.
Utorok: 08:00 - 11:00 hod.
Streda: 08:00 - 10:00 hod. 14:00 - 16:30 hod.
Štvrtok: 08:00 - 11:00 hod. 13:00 - 14:30 hod.
Piatok: 08:00 - 11:00 hod. 13:00 - 14:30 hod. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 4.4.2020, ktorým sa všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania,

v prílohe nájdete opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.
Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš ekosystém, hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, bol v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Prevencia kriminality

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Otvorenie zberného miesta

Vážení občania,
dovoľte mi informovať Vás, že zberné miesto bude otvorené v sobotu 04.04.2020 od 13:00 hod. do 14:00 hod. Prosím dodržujte pokyny pracovníkov Obecného úradu. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Stravovanie seniori

Vážení seniori,

na základe rozhodnutia kompetentných úradov, pán Peter Sedlák prerušuje dovoz obedov pre seniorov.
V prípade ak niekto zo seniorov potrebuje pomôcť či už so zabezpečením stravy, prípadne nákupu v obchode, prosím aby sa obrátil na obecný úrad. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam obecného úradu

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade potreby overenia podpisu alebo listiny, prípadne iných nevyhnutných záležitostí, je potrebné sa vopred telefonicky nahlásiť v rámci úradných hodín na obecnom úrade v Pavliciach, kedy Vám budú podané presné inštrukcie. Nahlásiť sa treba na telefónnom čísle 033 5590 229.
Pondelok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: od 12:30 hod. do 15:30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Tieto opatrenia sú v platnosti do odvolania.

Ivana Stachová
starostka obce
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná