Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Verejné vyhlášky...

______________________________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí konania o zmenu rozhodnutia na výrub drevín

Obec Pavlice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.10.2021 začala konanie č. PAV-42/2021 na základe žiadosti navrhovateľa o  výrub drevín  2 ks orech kráľovský, rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1425/1 v k. ú Pavlice, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

______________________________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí konania o zmenu rozhodnutia na výrub drevín

Obec Pavlice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.10.2021 začala konanie č. PAV-43/2021 na základe žiadosti navrhovateľa o  výrub drevín  1 ks orech kráľovský, rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 37/1 v k. ú Pavlice, z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

______________________________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí konania o zmenu rozhodnutia na výrub drevín

Obec Pavlice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.10.2021 začala konanie č. PAV-44/2021 na základe žiadosti navrhovateľa o  výrub drevín  1 ks smrek obyčajný a

1 ks smrek pichľavý,  rastúci na pozemku registra "C" parc. č. 12/5 v k.ú Pavlice, z dôvodu ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.

______________________________________________________________________________________________

Oznámenie o uložení zásielky Baroš Peter (271.3 kB)

Verejná vyhláška Kolaudačné rozhodnutie cesta RD Pavlice (1.46 MB)

 

 

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Harmonogram vývozu odpadu

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice