Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Verejné vyhlášky...

_____________________________________________________________________________________________

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice

Verejná vyhláška.pdf (2.9 MB)

zverejnenie navrhu zasad umiestnenia novych pozemkov v obvode projektu pozemkovych uprav v ku Pavlice (1.36 MB)

príloha č. 1 (160.62 kB)

príloha č. 2 (73.48 kB)

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uložnia písomnosti

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti. (244.5 kB)

Verejná vyjhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti.doc (243.5 kB)

Verejná vyhláška-oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou.pdf (268.28 kB)

Verejná vyhláška-oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti.pdf (289.41 kB)

 

 

 

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice