Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Základná škola

  Základná škola bola neplnoorganizovaná škola bez právnej subjektivity, ktorá zabezpečovala primárne vzdelávanie pre deti z obce.

Zriaďovateľom školy bola Obec Pavlice.


   ZŠ v Pavliciach bola ku dňu 31.08. 2014 vyradená zo siete škôl a školských zariadení.

 

Z histórie
  Rok vzniku školy v Pavliciach nie je známy. Informácie o nej nie sú uvedené ani v maďarskej monografii F. Komlóssyho o rímsko-katolíckych školách v Ostrihomskej arcidiecéze. Z archívneho materiálu máme najstaršie údaje zo školského roku 1909/1910. Učiteľom bol Jozef Špigely a školu navštevovalo 99 žiakov.

  Počas svojej existencie sa názov školy menil. V rokoch 1909-1945 Rímsko-katolícka ľudová škola, 1945-1948 Štátna ľudová škola, 1949-1960 Národná škola, po 1960 Základná deväťročná škola a od školského roku 1992/1993 Základná škola.

  Správcom školy a zároveň jediným učiteľom okrem kňaza farnosti Huberta Rabenseifera, ktorý vyučoval náboženstvo, bol do školského roku 1930/1931 Jozef Špigely. V tomto roku bola otvorená druhá postupová trieda. Schválili ju na návrh predsedu školskej stolice 12. októbra 1929.

  Od 1.11.1942 bol riaditeľom školy Emil Žemla. Počas školských rokov 1950/51 – 1976/77 školu riadil Jozef Janoška. Všetci boli zároveň učiteľmi v jednej triede.

  Od školského roku 1978/79 až do 1991/92 navštevovali deti z Pavlíc všetkých ročníkov Základnú školu vo Voderadoch. Dochádzka do Základnej školy v Pavliciach bola obnovená v septembri 1992.