Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN č. 01_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,2 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice_konsolidované znenie

VZN č. 06_2023 ktorým sa mení VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských_konsolidované znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,67 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN Obce Pavlice č. 2/2023 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Pavlice

VZN č. 02_2023 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,94 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 3/2023 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Pavlice

VZN č. 03_2023_o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,72 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 5. 4. 2023

VZN Obce Pavlice č. 4/2023, ktorým sa mení VZN Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN č. 04_2023 ktorým sa mení VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,75 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 22. 6. 2023

Oprava chyby v písaní (VZN č. 5/2023)

Oprava chyby v písaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 452,77 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 27. 2. 2024

VZN Obce Pavlice č. 6/2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlice č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN č. 06_2023 ktorým sa mení VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,18 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN Obce Pavlice č. 7/2023 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlice č. 8/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlice

VZN č. 07_2023 ktorým sa mení VZN č. 8_2019 o pravidlách času predaja v obchode a v času prevádzky služieb na území obce Pavlice_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 519,39 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN Obce Pavlice č. 8/2023 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlice č. 1/2013 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pavlice

VZN č. 08_2023 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pavlice č. 12013 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pavlice_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,33 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 15. 12. 2023

Rok 2022

VZN Obce Pavlice č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN 012022 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 247 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 22. 6. 2023

VZN Obce Pavlice č. 2/2022 o miestnom poplatku za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,16 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 22. 6. 2023

Príloha č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice.

Príloha č. 4 k VZN 012013 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,4 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 21. 12. 2022

Rok 2021

Príloha č. 3 k VZN 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Pavlice

Príloha č. 3 k VZN 012013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,97 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 8. 12. 2021

VZN č 01 - 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

VZN 012021 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246,5 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 8. 12. 2021

Rok 2020

VZN č 1-2020 o zrušení školského obvodu 1 až 4 ročník v obci Pavlice

VZN č 1-2020 o zrušení školského obvodu 1 až 4 ročník v obci Pavlice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,09 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 02-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlice

VZN 022020 o miestnych daniach.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 51,25 kB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 7. 12. 2020

VZN Obec Pavlice č. 02/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice_konsolidované znenie

VZN č. 02_2020 miestnych daniach a miestnom poplatku za v znení VZN č. 5_2023_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 752,75 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 27. 2. 2024

Príloha č. 2 k VZN 01-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdry na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pavlice

Príloha č. 2 k VZN 012013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,63 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 7. 12. 2020

Dodatok č. 1-2020 k VZN 07-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice

Dodatok 1 k VZN 072019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,61 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 7. 12. 2020

Rok 2019

VZN č 1-2019 dotácie

VZN č 1-2019 dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,62 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 2-2019 o miestnom referende

VZN č 2-2019 o miestnom referende.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 94,35 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 3-2019 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou

VZN č 3-2019 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 4-2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č 4-2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 5-2019 povodňové plány

VZN č 5-2019 povodňové plány.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 6-2019 o umiestňovaní plagátov

VZN č 6-2019 o umiestňovaní plagátov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,95 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 8-2019 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlice

VZN č 8-2019 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Pavlice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54,5 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č. 8_2019 o pravidlách času predaja v obchode a v času prevádzky služieb na území obce Pavlice_konsolidované

VZN č. 8_2019 o pravidlách času predaja v obchode a v času prevádzky služieb na území obce Pavlice_konsolidované.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,95 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN č 9-2019 o vodní psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Pavlice

VZN č 9-2019 o vodní psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Pavlice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 10-2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene

VZN č 10-2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,74 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 7-2019 o stravovaní v školskej stravovni

VZN č 7-2019 o stravovaní v školskej stravovni.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 246 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2017

VZN č 2-2017 o výške príspevku za pobyt diťaťa v MŠ a spol

VZN č 2-2017 o výške príspevku za pobyt diťaťa v MŠ a spol.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,47 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 3-2017 Sadzobník cien

VZN č 3-2017 Sadzobník cien.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,73 kB
Stiahnuté: 257×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2016

VZN č 1-2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č 1-2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,74 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 2-2016 o odpadoch

VZN č 2-2016 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,9 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 16. 11. 2020

VZN č 5-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice

VZN č 5-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za drobné stavebné odpady na území Obce Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,68 MB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2015

VZN č 3-2015 Prevádzkový poriadok DZD

VZN č 3-2015 Prevádzkový poriadok DZD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,02 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2013

VZN č 2-2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č 2-2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,55 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2010

VZN č 1-2010 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Obci Pavlice

VZN č 1-2010 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v Obci Pavlice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,51 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 16. 11. 2020

Rok 2008

VZN č 1-2008 o úhradách za poskytované služby obcou a nájme nebytových priestorov

VZN č 1-2008 o úhradách za poskytované služby obcou a nájme nebytových priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,08 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 16. 11. 2020
RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice