Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Materská škola

Kontakt:

Materská škola Pavlice
919 42  Pavlice č.147
Telefón  :   033  5590 285
Email:     mspavlice@golemtech.sk

Webové sídlo: https://mspavlice.edupage.org/

Materská škola Pavlice nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je Obec Pavlice. Materská škola Pavlice má jednu triedu, ktorú navštevuje 21 detí vo veku od 2,5  do 6 rokov veku.

Kolektív tvoria 3 zamestnanci:

  • Riaditeľka MŠ - Mgr. Marcela Veselovská
  • Učiteľka MŠ - p. Blanka Kováčová
  • Upratovačka - p. Mária Hornáčeková


Pri Materskej škole Pavlice je zriadená školská stravovňa.

Kolektív ŠS tvoria 2 zamestnanci: 

  • Vedúca ŠS - p.  Jozefína Laky Zelenská
  • Kuchárka  - p. Alena Dobišová

Materská škola je škola rodinného typu, podporuje zdravý životný štýl, je obklopená bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí.

Akcie ,ktoré sa usporadúvané priebežne v roku: kultúrne vystúpenia pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktorých organizátorom je Obec Pavlice, ďalej sú to akcie ako : opekačka, vianočná besiedka, zdravý deň , rôzne výlety do prírody.

Z histórie MŠ

Materská škola bola v obci zriadená od 1.mája 1963. Prvou riaditeľkou sa stala p. Milada Janošková, učiteľka Agneša Kubovičová. Budova  MŠ bola postavená v roku 1971.

Súčasnosť MŠ

Zloženie triedy  v materskej škole je heterogénne – to znamená vekovo zmiešané, čo dáva ďalší špecifický rozmer každodennému životu a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Život detí vo vekovo zmiešanej skupine je pre deti prirodzenejší aj dynamickejší tým, že poskytuje možnosti a príležitosti pre vzájomné učenie sa detí a sociálne rôznorodejšie situácie. Umožňuje súrodencom navštevovať spoločnú triedu, dáva deťom aj rodičom istotu, že trieda, do ktorej nastúpili, bude „ich“ po celý čas dochádzky do materskej školy. Nové deti vždy vstupujú do triedy, ktorá je už spoločenstvom detí s dohodnutými a vzájomne akceptovanými  pravidlami a hodnotami, čo uľahčuje ich adaptáciu, zvyšuje pocit bezpečia detí aj rodičov. 

Preferované sú skupinové formy učenia sa aj učenia detí, kde výsledok závisí od spoločného úsilia, a tiež individuálne formy vzdelávania, pri ktorých dieťa prežije každú skúsenosť ako osobnú a jedinečnú. Didaktický model materskej školy chceme naďalej rozvíjať o prvky individuálneho a individualizovaného učenia sa dieťaťa ponorením sa do činnosti a tiež v oblasti slobodného sebavyjadrenia, spoločného plánovania aktivít vychádzajúceho zo záujmov a objavov detí a vytvárania klímy spolupráce. Chceme poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaním.

DOKUMENTY:

Čestné vyhlásenie strava (125.01 kB)

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk (35.5 kB)

2% z dane (720.63 kB)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (746.44 kB)

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice