Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola

Kontakt:

Materská škola Pavlice
919 42  Pavlice č.147
Telefón  :   033  5590 285
Email:     mspavlice@golemtech.sk

  Materská škola Pavlice nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je Obec Pavlice. Materská škola Pavlice má jednu triedu, ktorú navštevuje 21 detí vo veku od 2,5  do 6 rokov veku.

Kolektív tvoria 3 zamestnanci:

  • Riaditeľka MŠ - Mgr. Marcela Veselovská
  • Učiteľka MŠ - p. Blanka Kováčová
  • Upratovačka - p. Mária Hornáčeková


  Pri Materskej škole Pavlice je zriadená školská stravovňa.

Kolektív ŠS tvoria 2 zamestnanci: 

  • Vedúca ŠS - p.  Jozefína Laky Zelenská
  • Kuchárka  - p. Alena Dobišová

  Materská škola je škola rodinného typu, podporuje zdravý životný štýl, je obklopená bohatou zeleňou, ktorá poskytuje ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí.

  Akcie ,ktoré sa usporadúvané priebežne v roku: kultúrne vystúpenia pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktorých organizátorom je Obec Pavlice, ďalej sú to akcie ako : opekačka, vianočná besiedka, zdravý deň , rôzne výlety do prírody.

Z histórie MŠ

  Materská škola bola v obci zriadená od 1.mája 1963. Prvou riaditeľkou sa stala p. Milada Janošková, učiteľka Agneša Kubovičová. Budova  MŠ bola postavená v roku 1971.