Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

COVID-19

reštaurácie august

fitness

rúška august

hromadné podujatia

svadby, kary, oslavy

 

Vážení občania,

v tejto sekcii nájdete aktuálne platné ínformácie a pokyny ku ochoreniu COVID-19.

Aplikácia na jednoduchšiu orientáciu v opatreniach v súvislosti s ochorenim COVID-19. Treba zadať okres a následne sa Vám zobrazia aktuálne platné opatrenia v danom okrese

https://automat.gov.sk/?search

Prehľad opatrení platných od pondelka 16. augusta.

 • Rúška:

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

 • Pozitívne testované osoby:

Ak majú príznaky, o pozitívnom teste bezodkladne informujú ľudí, s ktorými prišli do kontaktu dva dni pred objavením sa príznakov.

Ak príznaky nemajú, naďalej platí povinnosť upovedomiť ľudí, s ktorými prišli do kontaktu dva dni pred odberom vzorky na test.

 • Návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc:

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu

Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

 • Prevádzky a podujatia:

Od pondelka si prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z

 • PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
 • antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:

 • 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 • 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
 • 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

 • Hromadné podujatia:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez limitu

OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri

Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez limitu

OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

 • Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 • Bohoslužby, civilné a cirkevné verzie sobášnych a pohrebných obradov a obradov krstu:

V zelených a oranžových okresoch platia vyššie uvedené pravidlá pre hromadné podujatia.

 • Športové podujatia - súťaže, limity pre športovcov:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri

Základ: maximálne 50 osôb

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

 • Kultúrne podujatia:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez limitu

OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri

Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez limitu

OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

 • Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)

Základ: nesmú sa konať

 • Prevádzky:

Doterajšie protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti. Podrobnejšie pre jednotlivé prevádzky ich stanovuje vyhláška.

 • Taxislužby:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

 • Umelé kúpaliská:

Zelené okresy: bez c limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky

Základ: najviac 10 osôb

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

 • Vleky a lanovky:

Zelené a oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: nesmú sa používať

 • Obchodné domy:

Zelené okresy: bez limitu

Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

 • Hotely a podobné ubytovacie služby:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: zatvorené

 • Reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania:

Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

 • Fitness centrá:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov

Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov

Základ: najviac 10 osôb

 • Múzeá, galérie, výstavné siene:

Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

 • Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb

Základ: nesmie sa používať

______________________________________________________________________________________________

Podujatia: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_16-8-2021.pdf

Prevádzky: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_16-8-2021.pdf

Rúška a respirátory: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_16-8-2021.pdf

Návšteva zdravotníckych zariadení: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_navsteva_v_zdravotnickych_zariadeniach_16-8-2021.pdf

 

Tu je zoznam Antigénové mobilné odberové miesta spoplatnené sumou 5 EUR:  https://www.health.gov.sk/?ag-mom     Ostatné súkromné MOM môžu mať vlastné, komerčné – vyššie ceny.

 

                                                   ***správa sa priebežne aktualizuje***

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Harmonogram vývozu odpadu

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice