Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

COVID-19

Vážení občania,

v tejto sekcii nájdete aktuálne platné ínformácie a pokyny ku ochoreniu COVID-19.

aktuálne opatrenia a usmernenia z ÚVZ SR:

⚠️ POVINNÁ KARANTÉNA PRE ZAOČKOVANÝCH A OSOBY, KTORÉ PREKONALI COVID ⚠️

▪️Od 22. marca nadobúda účinnosť nová vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

. Sprísňuje režim pre osoby, ktoré prekonali ochorenie covid-19, a pre osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

▪️V prípade, že sa na tieto osoby nevzťahuje niektorá z výnimiek, budú po návrate zo zahraničia povinné registrovať sa na e-hranica a nastúpiť do izolácie s možnosťou podstúpiť RT-PCR test na území Slovenskej republiky najskôr na 8. deň od vstupu. (Doteraz mohli absolvovať test aj hneď po príchode a v prípade negatívneho výsledku mohli ukončiť izoláciu.)

▪️Ide o preventívne opatrenie, je súčasťou úsilia o zníženie rizika šírenia nových variantov vírusu medzi obyvateľstvom.

▪️Naopak, výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

ℹ️ Podrobnosti k hraničnému režimu:

https://wwwvzsr.sk/.../rozcestnik_vyhlaska_hranice_19-3...

⚠️ ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU A VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA ⚠️

▪️Od pondelka je 20 okresov v čiernej zóne, teda vo štvrtom stupni varovania. V treťom stupni varovania ich je 55. Do zamestnania je potrebný test starý maximálne 7 dní.

▪️V druhom stupni varovania sú štyri okresy: Kežmarok, Námestovo, Nové Zámky a Tvrdošín, kde stačí do práce test maximálne starý 14 dní.

▪️Okrem toho v čiernych okresoch je potrebný negatívny test aj do prírody.

▪️Od soboty 20. marca platí zákaz vycestovať do zahraničia na rekreáciu, a to individuálnu aj skupinovú.

▪️K výnimkám zo zákazu vychádzania pribudli cesty vysokoškolákov zdravotníckych a farmaceutických odborov na výučbu.

ℹ️ Detaily a prehľad výnimiek zo zákazu vychádzania:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy...

https://automat.gov.sk/...

⚠️ RESPIRÁTORY ⚠️

▪️Spresňuje sa definícia respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. V novej vyhláške ÚVZ SR sa píše, že okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory aj KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku.

▪️Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti, platia výnimky pre niektoré skupiny osôb.

ℹ️ Detaily:

https://www.uvzsr.sk/.../rozcestnik_vyhlaska_respiratory...

⚠️ ČINNOSŤ PREVÁDZOK ⚠️

▪️ V novej vyhláške ÚVZ sa povoľuje prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia.

▪️Spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom.

▪️Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb.

▪️Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

▪️Špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 9:00 do 11:00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Aplikácia na jednoduchšiu orientáciu v opatreniach v súvislosti s ochorenim COVID-19. Treba zadať okres a následne sa Vám zobrazia aktuálne platné opatrenia v danom okrese

https://automat.gov.sk/?search

Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti:

Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
 Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
• Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

• Ak máte závažné príznaky:  opakované vzostupy teploty nad 39 st.C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.

• Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom výteru z nosohltana (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 14 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.

• Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti....). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.

 

 Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr 8. deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).

• Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať  počas izolácie a karantény okrem:  prípadu núdze,  pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.

• Vstup do domu/bytu, kde ste v izolácii, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.

• Ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón.

• V prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, požiadajte inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám.
• Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môžete opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

• Viac informácií na stránke: www.korona.gov.skwww.uvz.sk

 

 

Poučenie pre osoby s negatívnym výsledkom vyšetrenia :

 

Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:
         - noste rúško
         - dodržujte odstupy
         - používajte dezinfekciu na ruky
         - často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate
         - čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

· Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.

· Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť....) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

· Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.

· Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. vo vnútornom priestore.

· Vaša karanténa trvá minimálne 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.

· Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

·Riaďte sa pokynmi – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s Covid 19.
· Viac informácií na stránke: www.korona.gov.skwww.uvzsr.sk

Rozlišujte informácie o COVID-19: 

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus-davajte-si-pozor-akym-informaciam-uverite

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 17.2.2021

 • od 8. februára 2021 platí  COVID automat, okresy na Slovensku sú rozdelené a pravidelne aktualizované podľa rizikovosti na 4. stupne varovania,
 • zamestnanci a podnikatelia, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, sa musia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v okresoch:
  • vo IV. a III. stupni varovania – testom nie starším ako 7 dní,
  • v II. stupni varovania – testom nie starším ako 14 dní,
  • v I. stupni varovania – testom nie starším ako 21 dní,
 • od 17. februára 2021 sa mení režim na hraniciach, pri vstupe na územie Slovenskej republiky je každý prichádzajúci povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény/izolácie,
 • najskôr na 8. deň izolácie je potrebné absolvovať RT-PCR test, ktorý ak bude negatívny, možno karanténu ukončiť,
 • 14 dňová izolácia platí aj v prípade úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou, aj keď je výsledok RT-PCR testu negatívny,
 • ruší sa zoznam menej rizikových krajín,
 • pribudli nové výnimky aj pre pendlerov zo vzdialenejších európskych krajín.

Zákaz vychádzania

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Cestovanie do SR od 17. februára 2021

Povinná domáca karanténa

Povinnosť nosiť rúško

Sociálna poisťovňa poskytuje pandemické ošetrovné a pandemické PN, ktoré vybavíte elektronicky.

Pandemické ošetrovné (OČR)

Pandemické nemocenské (PN)

Prehľad informácii, čo nasleduje potom, ako osoba zistí, že je COVID pozitívna, alebo zistí, že je/bola v úzkom kontakte s COVID pozitívnou osobou.

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Covid 19 príznaky a charakteristika

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosti. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dni. Osoba môže byt‘ infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Zdroj: ÚVZ

Čo je COVID-19?

10 odporúčaní pri COVID-19 (PDF, 297 kB)

Čo robiť, ak ste chorý ? (PDF, 333 kB)

Ako si spríjemniť pobyt v domácej karanténe?

Ako sa izolovať s COVID-19 v domácom prostredí (PDF, 165 kB)

Aký je rozdiel medzi karanténou a domácou izoláciou s COVID-19? (PDF, 182 kB)

Prečo mám dodržiavať sociálny odstup? (PDF, 3,9 MB)

COVID-19 Informácie pre tehotné (PDF, 411 kB)

Otázky a odpovede ohľadne tehotenstva, pôrodu a kojenia (PDF, 259 kB)

Osoby s vyšším rizikom ochorenia (PDF, 311 kB)

Pomoc sebe a druhým (PDF, 279 kB)

 

 • Obecný úrad pristúpil ku častejšej dezinfekcii stojísk odpadových nádob, verejných priestranstiev, detského ihriska...
 •  

Užitočné informácie

 

                                                   ***správa sa priebežne aktualizuje***

Obecný úrad

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Harmonogram vývozu odpadu

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice