Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Školstvo

Materská škola

Materská škola Pavlice nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom je Obec Pavlice. 

 

Materská škola
Pavlice č.147
919 42 Pavlice
tel.:   033 /5590 285
e-mail: mspavlice@golemtech.sk
https://mspavlice.edupage.org/Kolektív tvoria 3 zamestnanci:

  • Riaditeľka MŠ        Mgr. Marcela Veselovská
  • Triedna učiteľka    Blanka Kováčová
  • Upratovačka          Mária Hornáčeková


Pri Materskej škole Pavlice je zriadená školská stravovňa.

Kolektív školskej stravovne tvoria 2 zamestnanci: 

  • Vedúca ŠS            Jozefína Laky Zelenská
  • Kuchárka              Alena Dobišová

 

Poukázanie 2% z dane pre OZ Lienka

Základná škola s materskou školou Voderady

Základná škola s materskou školou Voderady zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov z Voderád, Pavlíc a Slovenskej Novej Vsi. ZŠ s MŠ je plnoorganizovaná základná škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Voderady. V priemere za posledné roky navštevuje školu 250 žiakov. Škola poskytuje vzdelanie  žiakom v 1. – 9. ročníku, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Základná škola s materskou školou
Školská ulica č. 163/9
919 42  Voderady

tel./ fax.: 033/55 90 123
mobil: 0905/968 103
e-mail: zs.voderady@gmail.com
https://zsvoderady.edupage.org/

Vedenie školy

Riaditeľka školy:                                  Mgr. Antónia Zlatohlávková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ:  Mgr. Antónia Lovásiková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:  Mgr. Tatiana Borisová

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice