Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Geoportál obce

  Vážení návštevníci,

  Vítame Vás na mapovom portáli Obce Pavlice, ktorý ako riešenie na mieru pripravila po konzultáciách s obcou spoločnosť MAPA Slovakia Digital s.r.o.

  Mapový portál mOBEC je užívateľsky prívetivý, a súčasne výkonný nástroj na zobrazenie a správu priestorových dát, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v miestnej správe a samospráve, ale aj v podnikateľskej sfére.

  Základom geoportálu je rýchly mapový klient, ktorý umožňuje zobrazenie a vzájomné prekrývanie dátových vrstiev – máp, schém, plánov inžinierskych sietí, záujmových bodov, evidenčných vrstiev (pasportov) atd.

  Práca s geoportálom je intuitívna a aj z tohto dôvodu je tak vhodný i pre priame sprístupnenie informácií občanom (napríklad zobrazenie územného plánu, inžinierskych sietí a pod.). Z legislatívnych dôvodov je portál rozdelený na časť verejne prístupnú a časť s prístupom iba pre poverené osoby.

https://mobec.sk/pavlice#base