Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach 1

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Podmienky a kritéria prijímania detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023

    Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa  od troch do šiestich rokov jeho veku.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Pavlice 147, 919 42  Pavlice

Termín: od 23.05.2022  do 27.05. 2022, v prípade záujmu osobného doručenia žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné dohodúť si termín vopred telefonicky na t.č. 033/559 02 85

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a ostatné potrebné tlačivá si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo stiahnuť z webovej stránky obce www.pavlice.sk od 15. apríla 2022.

Vyplnenú žiadosť  a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa odovzdá osobne v materskej škole alebo alebo zašle poštou, resp. elektronicky na mspavlice@golemtech.sk.

Žiadosť sú povinní podpísať obidvaja zákonní zástupcovia.                                          

    Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ pre  školský rok 2022/2023 riaditeľka školy vydá najneskôr do 30. 06. 2022 elektronicky, osobne alebo poštovým doručením.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

1. vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,

2. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,

3. dieťa musí mať osvojené primerané hygienické a samoobslužné návyky (napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ, vedieť použiť vreckovku, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť).

 

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:

– prijatí dieťaťa do materskej školy,

– prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo– prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy.

web stránka Materskej školy v Pavliciach:

https://mspavlice.edupage.org/news/#news-76

Tlačivá potrebné k zápisu detí do Materskej školy v Pavliciach:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Prílohy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022.docx

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,61 kB

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,87 kB
Dátum vloženia: 19. 4. 2022 13:57
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 4. 2022 14:05
Autor: Správce Webu

Obec

Harmonogram vývozu odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice