Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 1

Vážení rodičia,
prikladáme všetky potrebné informácie a dokumenty k zápisu detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: od 03.mája do 07. mája 2021

Formulár žiadosti, vyhlásenia zákonných zástupcov a potvrdenia pediatra si môžete:

Kompletne vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,  vyhlásenie zákonného zástupcu spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa je potrebné bezodkladne doručiť na riaditeľstvo MŠ v termíne zápisu:

1. Elektronickou formou na: mspavlice@golemtech.sk

                                         -žiadosť vypísať, naskenovať s vyhlásením, potvrdením od lekára                2. Písomne poštou (obyčajnou listovou zásielkou) na adresu:

                                               Riaditeľstvo MŠ

                                               Pavlice 147

                                               919 42

3. Osobne (po telefonickom dohovore s riaditeľkou MŠ)

                                               Telefónne číslo kontaktu: 033/559 02 85

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie vydané osobne do 15. júna 2021, o presnom termíne budú informovaní telefonicky.

Podmienky prijatia:

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy, vyhlásením zákonných zástupcov predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie:

- budú prednostne prijaté deti, pre ktoré bude predprimárne  vzdelávanie povinné, t.z. dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahne päť  rokov veku a trvalé bydlisko v obci Pavlice,

- požiadavkou je, aby dieťa malo osvojené základné sebaobslužné návyky a bolo primerane samostatné (bez plienky, fľaše, cumlíka, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu a obuje sa)

Ostatné podmienky prijímanie detí:

V prípade voľných kapacítnbudú prednostne prijaté deti:

- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku,

- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku.

link na web stránku Materskej školy v Pavliciach:

https://mspavlice.edupage.org/

Prílohy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_vyhlasenie.docx

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_vyhlasenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,58 kB

Potvrdenie o zdrav.stave dietata k ziadosti.pdf

Potvrdenie o zdrav.stave dietata k ziadosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,46 kB
Dátum vloženia: 17. 3. 2021 6:21
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2021 6:31
Autor: Správce Webu
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice