Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

-

Vážení spoluobčania,

v tomto roku bude Obec Pavlice realizovať projekt Rekonštrukcie verejného osvetlenia v Obci Pavlice s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2 – Energetika, Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

V súčasnosti prebiehajú administratívne kontroly na Ministerstve hospodárstva SR. Po ich skončení bude realizovaná samotná rekonštrukcia osvetlenia.

Ľubomír Baláž
starosta obce

Info na www o projekte - Pavlice

 

Dátum vloženia: 5. 3. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2013 0:00
Autor: Super Admin
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice