Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 210

Oznam o odstávke verejného vodovodu

Dátum: 22. 10. 2020

Spoločnosť MAVOS s.r.o., oznamuje občanom, že dňa 26.10.2020 v čase od 7,00hod do 16,00hod bude odstávka pitnej vody z dôvodu plánovanej rekonštrukcie verejného vodovodu.
Pre zložitosť technického riešenia čas ukončenia odstávky pitnej vody je orientačný a môže byť priebežne aktualizovaný.
Počas napúšťania vodovodu a uvádzania do opätovnej prevádzky môže dôjsť ku dočasnému zakaleniu vody. Po ukončení odstávky vykonávajú pracovníci vodárenskej spoločnosti, preplach potrubí verejného vodovodu. Aj napriek vykonaným preplachom sa môže stať, že časť zakalenej vody sa dostane do VV.
V prípade zákalu, pred použitím na pitné a hygienické účely, je potrebné túto vodu z batérie vypustiť. Preto odporúčame sa predzásobiť pitnou vodou a nepoužívať el.spotrebiče ako sú umývačky a práčky.
Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Vykurovacie obdobie

Dátum: 6. 10. 2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete potrebné informácie k začiatku vykurovacieho obdobia od Ministerstva vnútra SR.

Zasadnutia OZ obce Pavlice

Dátum: 10. 9. 2020

Vážení občania,

prikladáme link, ktorý Vás presmeruje na záložku Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Pavlice.

http://www.pavlice.sk/samosprava/zasadnutia-oz/2020/

Oznam MUDr. Petríčková

Dátum: 9. 9. 2020

Ambulancia MUDr. Petríčkovej informujem občanov, že v dňoch od 10.09.2020 do 11.09.2020 vrátane bude čerpať dovolenku. V súrnych prípadoch zastúpi MUDr. Madajová v Pustých Úľanoch.

Oznam o možnosti pripomienkovania

Dátum: 8. 9. 2020

Vážení občania,

v prílohe je uvedené oznámenie o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Požiadavky od obecných úradov a cestujúcej verejnosti je možné zasielať v období od 14.09.2020 do 30.09.2020.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 27. 8. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Do prílohy prikladáme aj oficiálny list

Zmeny v cestovnom poriadku SAD Dunajská Streda

Dátum: 27. 8. 2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete zmeny v cestovnom poriadku platné pre SAD Dunajská Streda platné od 01.09.2020.

Beh Linčanská sedmička

Dátum: 17. 8. 2020

Milí športovci,

v prílohe nájdete plagát s pozvánkou na bežecké podujatie Linčanská sedmička.

Cyklistický klub Zeleneč pozýva

Dátum: 6. 8. 2020

BTC Klub Zeleneč Vás pozýva na 2. ročník nesúťažného podujatia Cyklistický maratón Zeleneč.
Bližšie informácie v priloženom letáku.

Obec Cífer pozýva

Dátum: 5. 8. 2020

Vážení občania,

obec Cífer Vás srdečne pozýva na koncert skupiny Duchoňovci, ktorý sa uskutoční v Cíferi dňa 29.8.2020.

V prílohe nájdete plagát koncertu.

Detská ambulancia Cífer

Dátum: 16. 7. 2020

Detská ambulancia Cífer, dovolenka.

Od 27.7.2020 do 7.8.2020 ( tj. posledný júlový a prvý augustový týždeň) bude detská ambulancia v Cíferi z dôvodu dovolenky zatvorená.
Zastupuje MUDr. Margetáková, poliklinika Družba, Trnava, detská časť.
Len akútne stavy !!!

Prípravka U9

Dátum: 8. 7. 2020

Telovýchovná Jednota Družstevník Pavlice pozýva chlapcov narodených po 01.01.2012 a mladších a dievčatá narodené po 01.01.2010 a mladšie do futbalovej prípravky U9. Prvé stretnutie bude 15.07.2020 o 17:00 hod. na futbalovom ihrisku v Pavliciach. Deti čaká množstvo pohybových aktivít pod dohľadom kvalifikovaného trénera.

Separácia odpadu

Dátum: 6. 7. 2020

Vážení občania,

chcem Vás požiadať aby ste do vriec na separovaný odpad vkladali výlučne len: plasty (zošliapnuté), kovy a tetrapackové obaly. V týchto vreciach sa nesmie nachádzať papier. Na papier máme v obci pristavené kontajnery. Prosím Vás o využívanie týchto možností na separáciu.

"Spoznaj Mikroregión na kolesách" - cyklopodujatie

Dátum: 16. 6. 2020

SPOZNAJ MIKROREGIÓN NA KOLESÁCH:

Dátum a čas konania: 04.07.2020 začiatok od 09:00 hod.
Miesto konania: Kúpalisko Pác, 919 43 Cífer

Organizátor: Mikroregión 11 PLUS
Poznámka: štartovné ZDARMA
Podrobnejšie informácie viď priložený plagát

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území Slovenskej republiky dňom 13.06.2020

Dátum: 13. 6. 2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa
10. júna 2020 núdzový stav vyhlásený na
území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod.

Zberné miesto

Dátum: 8. 6. 2020

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že zberné miesto v našej obci bude od 10.06.2020 otvorené nasledovne:
každú stredu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
každú sobotu od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Streda bola pridaná vzhľadom na dopyty občanov, ktorí v tomto čase majú možnosť vyvážať odpad na zberné miesto a zároveň bude v stredy prebiehať aj upratovanie a dôsledná separácia odpadu.

S pozdravom

Ivana Stachová
starostka obce

Odpočet vodomerov

Dátum: 4. 6. 2020

Vážení občania,
Mavos vodárenská spoločnosť Vás informuje, že v mesiaci jún sa bude realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám odpočtovú kartičku.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, podľa inštrukcii na kartičke.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Za pochopenie ďakujeme.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 26. 5. 2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument, ktorý informuje o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území Trnavského okresu od 26.05.2020 12:00 hod.

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 21. 5. 2020

Vážení majitelia psov!

Vzhľadom na kopiace sa sťažnosti občanov našej obce upozorňujeme majiteľov psov, ktorí sa pohybujú so svojimi psíkmi po verejných priestranstvách, že na základe všeobecne záväzného nariadenia obce č. 9/2019 o vodení psov a všeobecne záväzného nariadenia obce č. 10/2019 pravidlá na udržania čistoty v obci a ochrany verejnej zelene sú povinní v prípade znečistenia verejného priestranstva výkalmi psa tieto výkaly bezprostredne odstrániť. Ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov.
Zároveň upozorňujeme aj majiteľov psov "samovenčiteľov" aby si ich riadne zabezpečili.
Všetky tieto nariadenia budú pravidelne kontrolované Komisiou pre verejný poriadok, ktorá je zriadená v obci.
Konanie osoby, ktoré je v rozpore s ustanoveniami týchto nariadení je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku.

Detský park v Pavliciach

Dátum: 18. 5. 2020

Milí rodičia, milé deti,

detský park v našej obci sa otvára 18.05.2020.
Vstup bude možný každý deň po 09:00 hod, dovtedy prebehne pravidelná dezinfekcia.
Treba dbať na odstupy, nosenia rúška a mať pri sebe dezinfekciu.

Poďakovanie

Dátum: 12. 5. 2020

Tento list nás dnes veľmi potešil. Hreje nás pri srdiečku, že sme aj my mohli nezištne pomôcť ľuďom, ktorí sa o nás starajú počas tejto náročnej doby.
Celému tímu Fakultnej nemocnice Trnava prajeme hlavne pevné zdravie a vyslovujeme veľké ďakujeme.

Prímestská autobusová doprava

Dátum: 6. 5. 2020

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás o avizovanej zmene v prímestskej autobusovej doprave. Prímestská autobusová doprava bude od 10.05.2020 t.j. od nedele premávať v prázdninovom režime. Táto zmena bola avizovaná rozhodnutím pána župana Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň je vhodné platbu za cestovné realizovať prostredníctvom čipových kariet. V prípade potreby čipovej karty, je možnosť si ju zadovážiť cez internetovú stránku spoločnosti ARRIVA Trnava a.s.
Avizovaná zmena je z dôvodu postupného uvoľňovania opatrení zavedených z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírus COVID-19.

Plasty ako vhodný materiál na recykláciu

Dátum: 5. 5. 2020

Separovať odpad má svoj význam!

Zberné miesto v Pavliciach

Dátum: 1. 5. 2020

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že v sobotu 02.05.2020 bude zberné miesto v Pavliciach z technických príčin uzatvorené. Ďalšie otvorenie bude v sobotu 09.05.2020 od 13:00 do 14:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Ivana Stachová
starostka obce

COOP JEDNOTA Pavlice

Dátum: 21. 4. 2020

Vážení občania,

vedúca predajne COOP JEDNOTA Pavlice oznamuje:
Seniori nad 65 rokov majú od stredy 22.04.2020 v predajni vyhradený predajný čas od 9. do 11. hodiny iba počas pracovné dni. Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva je nakupovanie pre seniorov mimo vyhradený čas a v sobotu zakázané.
Vstup do predajne je len s rúškom, prípadne iným prekrytím tváre a nosa a rukavicami, prípadne použitím dezinfekcie, ktorá je umiestnená priamo pri vstupe do predajne.
Zároveň prosí všetkých o dodržanie tohto nariadenia a disciplinovanosť.

Prichádza jar

Dátum: 21. 4. 2020

Milí Pavličania,

po okolí našej obce Poľovné združenie Srnec Pavlice rozmiestnilo informačné tabule. Prichádza jar a s ňou k rodeniu mláďat. Prosím správajme sa v prírode disciplinovane a zodpovedne a nerušme prírodu.

Opatrenie pre nosenie rusok

Dátum: 20. 4. 2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete opatrenie pre nosenie rúšok, platne od 21.04.2020 od 00:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Dátum: 17. 4. 2020

Riaditeľka Materskej školy v Pavliciach oznamuje, že od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 a to len písomnou formou.
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie písomne a to nasledovne:
- na webovej stránke obce http://www.pavlice.sk/ si stiahne žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú vyplní a odošle buď poštou
na adresu: Materská škola, Pavlice 147, 919 42, prípadne v zalepenej obálke osobne na Obecný úrad v Pavliciach, najneskôr do 31.05.2020.
V prípade potreby podania bližších informácií zákonný zástupca môže kontaktovať riaditeľku materskej školy prostredníctvom elektronickej pošty doručenej
do elektronickej schránky mspavlice@golemtech.sk.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Prianie k Veľkej noci

Dátum: 9. 4. 2020

Prianie k Veľkej noci

Zberné miesto

Dátum: 9. 4. 2020

Vážení občania,

zberné miesto v obci bude v sobotu 11.04.2020 otvorené od 13:00 hod. do 14:00 hod. Prosím dodržujte pokyny pracovníkov obce.

Zobrazeno 61-90 z 210
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice