Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 173

Prevencia kriminality

Dátum: 1. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

Otvorenie zberného miesta

Dátum: 31. 3. 2020

Vážení občania,
dovoľte mi informovať Vás, že zberné miesto bude otvorené v sobotu 04.04.2020 od 13:00 hod. do 14:00 hod. Prosím dodržujte pokyny pracovníkov Obecného úradu.

Stravovanie seniori

Dátum: 26. 3. 2020

Vážení seniori,

na základe rozhodnutia kompetentných úradov, pán Peter Sedlák prerušuje dovoz obedov pre seniorov.
V prípade ak niekto zo seniorov potrebuje pomôcť či už so zabezpečením stravy, prípadne nákupu v obchode, prosím aby sa obrátil na obecný úrad.

Oznam obecného úradu

Dátum: 25. 3. 2020

Vážení občania,
Dovoľujeme si Vás informovať, že v prípade potreby overenia podpisu alebo listiny, prípadne iných nevyhnutných záležitostí, je potrebné sa vopred telefonicky nahlásiť v rámci úradných hodín na obecnom úrade v Pavliciach, kedy Vám budú podané presné inštrukcie. Nahlásiť sa treba na telefónnom čísle 033 5590 229.
Pondelok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: od 12:30 hod. do 15:30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Tieto opatrenia sú v platnosti do odvolania.

Ivana Stachová
starostka obce

Úprava hodín pre verejnosť Pošta Voderady

Dátum: 24. 3. 2020

Vážení občania!

Pošta vo Voderadoch od 24.03.2020 do 05.04.2020 upravuje hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Utorok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Streda: od 12:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok: od 08:00 hod. do 12:00 hod.
Piatok: od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Kam patria použité rúška a rukavice

Dátum: 23. 3. 2020

Vážení občania,
v prílohe si nájdete usmernenie kam patria použité
rúška a rukavice.

ZOSTAŇ DOMA!

Dátum: 23. 3. 2020

Milí občania,

v prílohe nájdete pár poučných letačikov
k vírusu COVID-19.

Prosím chráňte sa, nevychádzajte von ak to nie je nevyhnutné!
SPOLU TO ZVLÁDNEME!!

Ivana Stachová
starostka obce

OZNAM MUDr. Moro

Dátum: 23. 3. 2020

Ambulancia MUDr. Moro oznamuje, že v týždni od 23.03.2020 do 27.03.2020 je možné previesť očkovanie detí do jedného roka. Je potrebné si dohodnúť termín telefonicky.
tel. č. 0911599405 alebo 033/5953446

Koronavírus a nakladanie s odpadom

Dátum: 20. 3. 2020

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.
Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie spôsobenej koronavírusom musíme oceniť i prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby ďalej fungovali. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Práve teraz je treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte viac ohľaduplní a trpezliví, keďže robia naozaj významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej manipulácii s odpadom, a tým znížite riziko ich prípadnej nákazy.
Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac predchádzali vzniku odpadu a ešte viac dbajte na to, aby ste triedili správne a do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše, krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma odpad, ktorý patrí na zberný dvor, a nijako vás neohrozuje, vydržte to a odložte návštevu zberného dvora na neskôr.
Rúško nepatrí do triedeného zberu
Mnohých ľudí zaujíma to, že ako vlastne naložiť s použitým rúškom či respirátorom. Zákon o odpadoch so situáciou, akou je takáto pandémia, nepočíta. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, ktorý v tejto veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba s jednorazovými rúškami nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.
Čo s odpadom, ak som v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je nevyhnutné, aby s odpadom nakladali veľmi zodpovedne. Odpad je potrebné vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.
ENVI - PAK naďalej plní svoje záväzky
Aj OZV ENVI - PAK s plnou vážnosťou reflektuje na aktuálne udalosti a neustále zodpovedne pracuje na tom, aby plnila všetky zmluvné povinnosti svojich klientov a zabezpečovala služby triedeného zberu odpadu pre obce. Zamestnanci spoločnosti sú plne k dispozícii, takže je možné sa na nich kedykoľvek obrátiť. Komunikácia prebieha naďalej, avšak bezkontaktne – telefonicky alebo e-mailom.
Ako sa nateraz zdá, tým že Slovensko zareagovalo veľmi rýchlo „kúpilo si čas“, ktoré iné, doteraz veľmi zasiahnuté krajiny nemali. Hoci je situácia vážna, našťastie, zatiaľ nie je kritická. Veríme, že počet nakazených novým vírusom nebude prudko narastať, hoci vieme, že iste budú pribúdať. Preto vás prosíme, aby ste čo najviac dbali o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších.

Zopár užitočných informácii

Dátum: 19. 3. 2020

SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Zvoz odpadu

Dátum: 19. 3. 2020

Vážení občania!
vzhľadom na mimoriadnu situáciu Vás prosíme o súčinnosť obyvateľov obce, aby vykladali pred dom v termínoch zberu odpadu iba nádoby alebo vrecia, ktoré sú dohodnuté. Keďže sa obyvateľstvo zdržiava prevažne doma, dochádza k zvýšeniu produkcie odpadu a obyvatelia osobne oslovujú osádky vozidiel k odberu ďalšieho odpadu.

Aby sa aj naďalej dokázali plniť harmonogramy zvozu odpadu, treba zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia zamestnancov FCC, nie je preto možný osobný kontakt obyvateľov, zbiera sa výlučne odpad v dohodnutom rozsahu.

OZNAM

Dátum: 18. 3. 2020

Vážení občania!
Chcela by som Vás informovať o nasledovnom:
- dnes začneme s distribúciou rúšok do domácností. Rúška sa budú distribuovať po poradí podľa čísla domov. Prosím prezrite si poštové schránky. Každý balíček bude obsahovať rúška, spolu s inštrukciou ako sa starať o rúška. Poprosím Vás o trpezlivosť a zhovievavosť, naše dievčence skutočne robia čo môžu a šijú pre každého občana Pavlíc. Patrí im obrovská vďaka! Zároveň sa pridávajú aj ďalšie šikovné dámy.
- do každého balíčka bude vložený aj výmer za komunálny odpad. Chcem preto poprosiť všetkých, aby na platbu využili elektronické bankovníctvo. Ak niekto nemá elektronické bankovníctvo, prosím, požiadajte svojich blízkych a rodinných príslušníkov o platbu formou elektronického bankovníctva.

V čas Vás budeme o ďalších krokoch informovať.
SPOLU TO ZVLÁDNEME!

Ivana Stachová
starostka obce

Dôležité informácie

Dátum: 16. 3. 2020

Vážení občania!

dovoľte mi Vás informovať o nasledovných opatreniach, ktoré sa zaviedli na území obce Pavlice:
- pracovníci obecného úradu budú vykonávať priebežné kontroly verejných priestranstiev v obci, detského ihriska, ihriska a bude vyzývať občanov aby sa nezhromažďovali na verejných priestranstvách,
- obecný úrad žiada obyvateľov, ktorí žijú osamote, prípadne im zdravotný stav nedovoľuje ísť si nakúpiť potraviny a drogériu, aby túto skutočnosť oznámili starostke obce,
- zberné miesto v obci Pavlice je od 16.03.2020 uzatvorené až do odvolania,
- starostka obce sa usiluje zabezpečiť dostatočné množstvo materiálu na výrobu ochranných rúšok pre všetkých obyvateľov obce Pavlice,
- všetky osoby žijúce na území obce Pavlice, ktoré sa od 16.03.2020 vrátia z pobytu v zahraničí a teda majú nariadenú 14-dňovú karanténu, majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť Obecnému úradu v Pavliciach, prípadne priamo starostke obce,
- všetci návštevníci predajne COOP Jednota v Pavliciach, budú do predajne vstupovať výhradne len s rúškom na tvári, prípadne inou látkou, ktorou budú mať zakryté ústa a nos. Vedúca predajne obmedzila množstvo nákupných košíkov, to znamená že do predajne môže vôjst naraz len obmedzené množstvo zákazníkov. Zároveň vedúca COOP Jednoty sa postará o dostatočné zásobovanie predajne.

MAVOS

Dátum: 16. 3. 2020

Spoločnosť MAVOS s.r.o. od pondelka 16. 3. 2020 do odvolania v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 ruší úradné hodiny. Zrušenie sa týka prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi zamestnancami spoločnosti a klientmi.
V prípade potreby nevyhnutnú a neodkladnú agendu si môžete vybaviť telefonicky na tel.č. 0911 655 908, resp. mailovou komunikáciou (mavo@mavos.sk), alebo prostredníctvom SMS správ.
V prípade neodkladnej poruchy alebo havarijného stavu kontaktujte 24h poruchovú službu na tel.č. 0911 284 507.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb

Dátum: 16. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb

Úprava stránkových hodín na obecnom úrade

Dátum: 16. 3. 2020

Vážení občania,

v nádväznosti na odporúčané preventívne opatrenia Ústredného krízového štábu pred šírením vírusového ochorenia obec Pavlice uzatvára Obecný úrad pre styk s verejnosťou od 16.03.2020 do 27.03.2020 (vrátane).
Kontaktovať pracovníkov obecného úradu je možné na nasledovných kontaktoch:
info@pavlice.sk
ivana.stachova@pavlice.dcom.sk
prípadne priamo na mobilnom čísle starostky obce:
0902 802 072

Ako postupovať v prípade potreby karantény mimo miesta svojho bydliska

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení občania,
v zmysle pokynov MV SR sekcie krízového riadenia v prípade, že požadujete karanténu mimo miesta svojho bydliska, je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 112.

Oznam o prerušení dovážania obedov pre seniorov

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení občania!

Pán Peter Sedlák oznamuje, že od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane prerušuje dovoz obedov pre seniorov v obci Pavlice.

Ivana Stachová
starostka obce

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

Dátum: 13. 3. 2020

Vážení rodičia,

v nádväznosti na odporúčané preventívne opatrenia Ústredného krízového štábu pred šírením vírusového ochorenia sa prerušuje prevádzka materskej školy v Pavliciach od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane.

Ivana Stachová v.r.
starostka obce

Oznam detskej ambulancie MUDr. Moro

Dátum: 13. 3. 2020

Vzhľadom k mimoriadne situácii bude MUDr. Moro od 17.3.2020 (utorok) do 27.3.2020 (piatok ) ordinovať na poliklinike Družba Trnava.

Detská ambulancia v Cíferi bude zatvorená.

Ordinačné hodiny budú:
Pondelok 7,00-16,00
Utorok 7,00-15,00
Streda 7,00-12,30
Štvrtok 7,00-14,00
Piatok 7,00-14,00

Je nanajvýš potrebné všetko prednostne konzultovať telefonicky
na tel. č. 0911599405 alebo 033/5953446
Poradne , očkovanie, preventívne prehliadky sa presunú na neskoršie termíny.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Dátum: 12. 3. 2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

Dátum: 10. 3. 2020

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia krízového štábu toto rozhodnutie rešpektovala a z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že od dnešného dňa sa bohoslužby aj v našej farnosti konať nebudú.
Zároveň konferencia biskupov Slovenska povzbudzuje občanov k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.

Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

Dátum: 10. 3. 2020

Vážení občania!

prosím venujte pozornosť priloženým verejným vyhláškam od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ivana Stachová, v.r.
starostka obce

Dôležité informácie!

Dátum: 10. 3. 2020

Obec Pavlice s okamžitou platnosťou na území obce:
- ruší všetky hromadné podujatia,
- na najbližších 14 dní sa rušia aj futbalové podujatia, ktoré sa mali konať na území obce Pavlice,
- zástupcovia obce informujú: Predajňu COOP Jednota, Krušovický bar, bistro Šachor na zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie prevádzok,
- prerušenie prevádzky materskej školy v Pavliciach od 11.03.2020 do 13.03.2020 vrátane,
- uzatvorenie obecného úradu pre styk s verejnosťou na tri dni od 11.03.2020 do 13.03.2020 vrátane. Prosíme občanov aby obecný úrad v prípade potreby kontaktovali telefonickou prípadne mailovou formou.

Ivana Stachová v.r.
starostka obce

Dôležitý oznam Materská škola Pavlice

Dátum: 9. 3. 2020

Vážení rodičia,

na základe odporúčaní a prevencie, zároveň po dohode s vedením materskej školy v Pavliciach, Vás chcem informovať že prevádzka materskej školy bude prerušená od 11.03.2020 do 13.03.2020 (vrátane).
Prerušenie prevádzky je z preventívnych dôvodov.

Ivana Stachová
starostka obce

Uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

Dátum: 9. 3. 2020

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 06.03.2020 vydáva obec Pavlice nasledovné opatrenia.
Obec Pavlice:
- obmedzuje od 09.03.2020 do odvolania organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
- odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce Pavlice obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
- vyzýva zvolávateľa verejného zhromaždenia, aby prijal také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu na zhromaždení,
- informuje svojich zamestnancov, aby dodržiavali pri plnení pracovných úloh preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedené na internetovej stránke:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Ivana Stachová
starostka obce

Pozvánka

Dátum: 4. 3. 2020

Milí záhradkári, ovocinári,

v mene ZO SZZ Vás čo najsrdečnejšie pozývam na prednášku s pánom Profesorom Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., dr.h.c, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15.03.2020 o 15:00 hodine v priestoroch bývalej základnej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť

Ivana Stachová
starostka obce

Oznámenie o zrušení opatrenia

Dátum: 24. 2. 2020

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás o zrušení
opatrenia pri výskyte vtáčej chrípky.

Oznámenie o zrušení opatrenia nájdete
v prílohe oznámenia.

S prianím pekného dňa

Ivana Stachová
starostka obce

Oznam detskej ambulancie

Dátum: 18. 2. 2020

Milí rodičia,

dovoľte mi informovať Vás, že
Dňa 20.2 - 21.2.2020 hod. bude detská ambulancia v Cíferi zatvorená.
Akútne stavy vyrieši Dr. Margetáková, poliklinika Družba Trnava, detská časť.

S prianím pekného dňa

Ivana Stachová
starostka obce

Ponuka práce - pošta Voderady

Dátum: 17. 2. 2020

Milí občania,

Pošta Voderady obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu.
Bližšie informácie získate v priloženom dokumente.

S prianím pekného dňa

Ivana Stachová
starostka obce

Zobrazeno 61-90 z 173
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice