Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Aktuality

Zobrazené 361-389 z 389

Pozvánka od obce Majcichov

Dátum: 23. 1. 2019

Vážení športovci,

obec Majcichov Vás srdečne pozýva na 29. ročník cestného behu "Majcichovská desiatka". Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Prajem pekný mrazivý deň.

Ivana Stachová
starostka obce

Kontajner na papier

Dátum: 11. 1. 2019

Vážení občania,

pre lepšiu separáciu odpadu, budú dnes 11.01.2019, v našej obci rozmiestnené nádoby na papier. Z tohto dôvodu už nebude papier odvážaný v rámci zvozu separovaného odpadu, ale papier bude potrebné vhadzovať na to určené nádoby.
Nádoby budú umiestnené pri nádobách na použité šatstvo a sklo.

Prajem pekný deň

Ivana Stachová
starostka obce

Skúška sirény

Dátum: 11. 1. 2019

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že v nasledujúcich termínoch bude prebiehať v našej obci skúška sirény vždy o 12:00 hod., 2minútovým nepretržitým tónom:
11.01.2019
08.02.2019
08.03.2019
12.04.2019
10.05.2019
14.06.2019
12.07.2019
09.08.2019
13.09.2019
11.10.2019
08.11.2019

Prajem pekný deň

Ivana Stachová
starostka obce

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre rok 2019

Dátum: 8. 1. 2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu pre rok 2019

Zberný dvor

Dátum: 8. 1. 2019

Vážení občania,
dovoľte mi informovať Vás o zmene otváracích hodín na zbernom dvore. Zberný dvor bude otvorený vždy len v sobotu od 13,00 hod. do 14,00 hod. až do odvolania. O prípadnej zmene Vás budeme informovať.

Ivana Stachová
starostka obce

Vývoz odpadu

Dátum: 2. 1. 2019

Vážení občania,

vývoz odpadových kontajnerov na sklo sa uskutoční do troch dní. Zároveň prebehne aj výmena kontajnera smerom na potok, nakoľko je prederavený.

Ďakujem za pochopenie.

Prajem pekný deň

Ivana Stachová
starostka obce

Šťastný Nový rok 2019

Dátum: 1. 1. 2019

Vážení spoluobčania!
V uplynulých dňoch sme v kruhu svojich najmilších prežívali najkrajšie sviatky roka – VIANOCE, pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom 2018 a opäť sme o rok starší, určite skúsenejší a pevne verím, že aj spokojní a šťastní.
Dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka prihovorila a tým vyjadrila všetkým, milí moji spoluobčania svoju vďaku a úctu. Keď sa začína niečo nové – a príchod roka 2019 je pre nás niečím novým, už akosi k tomuto času patrí aj zhodnotenie uplynulého roka 2018. Aj napriek prekážkam sme pevne rozhodnutí pokračovať v práci ďalej, veď aj prekonávanie prekážok patrí k nášmu životu. Nie sme všetci rovnakí, máme rôzne názory, to je pre človeka úplne prirodzené. Skúsme však všetci v našej obci žiť, ako jedna veľká rodina, skúsme sa znížiť jeden k druhému, snažme sa chápať a počúvať navzájom a keď toto splníme, určite budeme všetci spolu šťastní tak, ako sa to v dobrej rodine patrí !
Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám opätovne poďakovala za všetko, čo ste v priebehu roka urobili pre našu krásnu obec a je úplne jedno, v akom to bolo rozsahu a v akej oblasti.
V závere mi dovoľte popriať Vám do Nového roka 2019 hlavne pevné zdravie, veľa radosti, šťastia, spokojnosti, božie požehnanie, veľa krásnych a obyčajných dní, ktoré budú popretkávané láskou, úsmevom, ľudskou spolupatričnosťou, nech sa Vám splnia všetky Vaše plány, nech sú naplnené ciele, ktoré ste si pri novoročných blahoželaniach vytýčili, nech sú šťastné Vaše rodiny, prajem Vám, aby ste mali vždy vo svojej blízkosti človeka, ktorý Vás bude držať za ruku nielen v šťastných chvíľach, ale hlavne vtedy, keď budete potrebovať pomoc, podporu prípadne pochopenie. Tešte sa z každodenných maličkostí a mne bude veľkou cťou a potešením, ak budete nasledujúcich 365 dní prežívať v našej krásnej obci šťastne a spokojne.
V mene svojom, ako i poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, Vám prajem ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 !

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

Dátum: 28. 12. 2018

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu

"Jankov vŕšok"

Dátum: 20. 12. 2018

Milé deti,

napadol nám prvý sniežik a s tým prichádzajú radosti vo forme sánkovačky. Preto sme v spolupráci so spoločnosťou AGRO Mačaj upravili zjazdovku na "Jankovom vŕšku" za ihriskom. Teraz už len aby napadlo veľa snehu. Veľa zábavy.

Ivana Stachová
starostka obce

Cistenie ciest v obci

Dátum: 19. 12. 2018

Vážení občania,

dovoľte mi informovať Vás, že dnes prebehlo len čiastočné čistenie ciest po poľnohospodárskej technike. Z dôvodu mrazivého počasia nebolo vykonané čistenie čistiacimi kefami. Toto čistenie bude spravené v piatok 21.12.2018, kedy je hlásené oteplenie.

S pozdravom

Ivana Stachova
staroska obce

Zvoz triedeného odpadu

Dátum: 17. 12. 2018

Vážení občania,

chcela by som Vás informovať o zmene termínu zvozu triedeného odpadu nasledovne:
triedený zber plánovaný na 01.01.2019 sa presúva na 31.12.2018 o 06:00 hod.

Ivana Stachová
starostka obce

Výsledky komunálnych volieb

Dátum: 11. 11. 2018

oznam

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 15. 6. 2018

oznam

#

Deň matiek v Pavliciach

Dátum: 9. 5. 2018

oznam

Budúcnosť MŠ

Dátum: 11. 4. 2018

pozvánka

Zasadnutie OZ

Dátum: 1. 3. 2018

oznam

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2018

Dátum: 9. 1. 2018

oznam

Časa zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov

Dátum: 5. 6. 2017

oznam

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Dátum: 17. 2. 2017

oznam

Vývoz komunálneho a triedeného odpadu v obci

Dátum: 9. 1. 2017

oznam

Zberné miesto - zmena otváracích hodín

Dátum: 30. 11. 2016

oznam

Návrh VZN o miestych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady a návrh Sadzobníka cien na rok 2017

Dátum: 21. 11. 2016

oznam

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 21. 11. 2016

oznam

VZN o držaní psov

Dátum: 10. 8. 2016

oznam

Reportáž z osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci

Dátum: 29. 6. 2016

oznam

Harmonogram vývozu KO a TZ na rok 2016

Dátum: 14. 12. 2015

harmonogram

Prosba

Dátum: 9. 12. 2015

prosba

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Dátum: 9. 12. 2015

výzva

Mikuláš v Pavliciach

Dátum: 3. 12. 2015

pozvánka

Zobrazené 361-389 z 389
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice