Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Záhradkári

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Pavliciach začala písať svoju históriu 6.3.2002. Zakladajúci členovia  v počte 29 boli a sú zanietení pestovatelia ovocných stromov , zeleniny ale i okrasných kvetov. Každý z nich  je do určitej mieri tvorca a ochranca prírody. Na ustanovujúcej členskej schôdze bol zvolený výbor na čele s predsedom p. Jánom Gálom. Od roku 2003 až do roku 2008 bol predsedom p. Ambróz Zaťko od roku 2009 je predsedníčkou p. Mariana Šuranová . K 1.1.2010 mala organizácia 23 členov.

Okrem iných aktivít  ZO SZZ každoročne organizuje výstavu ovocia ,zeleniny a kvetov. Výstava je vždy na vysokej úrovni , čo zhodnotili i prítomní návštevníci.

www.zvazzahradkarov.sk

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice