Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Hasiči

História hasičského zboru :

Hasičský zbor vznikol v roku 1924 . Mal osem členov a prvým veliteľom bol Štefan  Vajda. Na hasenie mali ručnú striekačku z roku 1892 . Hasičská zástava pochádzala z roku 1928.

Obecný notár Ján Bašata navrhol 26.11.1927 nakúpiť pre hasičský zbor najnutnejšiu výzbroj. Preto na rok 1928 určili poplatky podľa majetnosti obyvateľstva: hoferi s vlastným bytom, 5 korún, 1/4 domový majetok 10 a ½ domový majetok 20 korún. Podľa správy z roku 1932  „ miestny hasičský zbor „ bol úplne vyzbrojený  a vystrojený.

Do Okresnej hasičskej jednoty zbor vstúpil v roku 1939. V tom čase mal 17 členov. V roku 1942 uvažovali o kúpe motorovej striekačky, pretože ručná striekačka nevyhovovala predpisom.
V rokoch 1950 -  1965 pôsobila pri zbore dychová hudba. Kapelníkom bol pán Gajarský zo Serede.

Nová požiarna zbrojnica bola vybudovaná v rokoch 1957  – 1959. Z thto roku je aj nová zástava požiarnikov.

V súčasnej výzbroji sú striekačky DS 12, PS – 8 a hasičské auto CAS 25.

Hasičský zbor je v súčasnosti pomerne aktívny. Hasičské družstvo sa zúčastňuje takmer  všetkých okresných a regionálnych súťaží, kde sa umiestňujú na popredných miestach . V letných mesiacoch organizuje nočnú hasičskú súťaž ,za účasti cca 30 – 40 družstiev regiónu. DHZ je niekoľkonásobným víťazom Západoslovenskej hasičskej ligy.

V roku 2016 bol zrekonštruovaný vonkajšok a strecha hasičskej zbrojnice.

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice