Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zasadnutia OZ 2018

1. marca 2018

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

 

13. marca 2018

  • pozvánka
  • Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov.

 

26. marca 2018

13. júna 2018

 

15. augusta 2018

05.december 2018

11.december 2018

17. december 2018