Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zasadnutia OZ 2017

21. februára 2017

 

11. apríla 2017

  • pozvánka
  • Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.

 

24. apríla 2017

 

13. júna 2017

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

 

19. júna 2017

  • pozvánka
  • Zasdnutie Obecného zastupiteľstva bolo zrušené pre ospravedlnenie sa z účasti na ňom nadpolovičnou väčšinou poslancov.

 

26. júna 2017

 

05. októbra 2017

 

14. novembra 2017

 

06. decembra 2017