Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad v Trnave

  Zákonom  č.416/2001 Z.z. boli na obce prenesené kompetencie zo štátnej správy.   Keďže malé obce nie sú schopné zabezpečovať výkon v rámci svojich kompetencií, bol zriadený spoločný úrad, ktorý by pre obce tento výkon zabezpečoval.
  Činnosť spoločného obecného úradu riadi prednosta, ktorým je Ing.Nemčeková Erika.

  Aby sme uľahčili stránkam – občanom prácu a tiež ušetrili cestu ako  na príslušný obecný úrad, tak aj na spoločný úrad  na stránke SOÚ nájdete potrebné tlačiva na stiahnutie:

link :

http://soutt.sk/

adresa:

Spoločný Obecný úrad
Kollárová ul.
917 77  T r n a v a

telefón:   033 5354 092