Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Typ: ostatné
oznam

Obec Voderady ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.11.2016 začala konanie č. VOD-359/2016 na základe žiadosti navrhovateľa o vydanie súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek -  rastúcich na pozemku parc. č. 177/1 k. ú Pavlice, z dôvodu poškodzovania nehnuteľnosti.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konani v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: mecirova@soutt.sk.


Vytvorené: 21. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2017 23:37
Autor: Správce Webu